• 34 366 30 51 do 55, MAIL: biuro(małpa)kursownia.com.pl

Tag Archive wychowawca

Kurs wychowawcy kolonijnego

Rusza kolejna edycja kursu kandydatów na wychowawcę kolonijnego w Częstochowie lub w Katowicach wszystkich chętnych zapraszamy do wypełniania formularza zgłoszeniowego oraz o potwierdzenie swojego udziału po przez wpłatę na konto 240,00 zł na konto: Idea Bank:   58 1950 0001 2006 0006 9816 0002 . Realizując wpłaty na nasz rachunek bankowy prosimy o dopisek informujący o przedmiocie wpłaty (nazwa kursu, numer faktury proforma).

Jeśli chcesz zostać wychowawcą dzieci i młodzieży w placówkach wypoczynku (koloniach, zimowiskach czy obozach), musisz spełnić kilka podstawowych warunków. Przede wszystkim musisz mieć skończony 18 rok życia, minimum średnie wykształcenie (może być bez matury) oraz musisz ukończyć specjalistyczny kurs dla wychowawców.

Jednakże, to co najważniejsze, to odpowiednie predyspozycje do wykonywania takiego zawodu. Osoba, która chce być wychowawcą powinna posiadać naturalną zdolność do wykonywania pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. Co to oznacza? Legislator nie definiuję tego terminu szczegółowo, ale można domyślać się , że osoba taka powinna rozumieć dzieci, być blisko ich problemów, być zogniskowaną na niesienie wszelkiej pomocy i otaczanie dzieci troskliwą opieką.

„Dzięki wielkie za super kurs”

Roksana z Mysłowic

Z obowiązku kończenia specjalnego kursu, zwolnieni są nauczyciele, studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne, (po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia) oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia.

W praktyce bardzo często organizatorzy kolonii, obozów czy zimowisk życzą sobie od potencjalnego kandydata na wychowawcę, wylegitymowania się odpowiednim szkoleniem. Szkolenie takie obejmuję w sumie 36 godzin zajęć (18 godzin wykładów i 18 godzin ćwiczeń) i ważne jest bezterminowo, pod warunkiem, że zostało zrealizowane za zgodą Kuratorium Oświaty.

Program kursu obejmuję 10 bloków tematycznych takich jak:

  1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
  2. Organizacja zajęć w placówce wypoczynku,
  3. Planowanie pracy wychowawczo – opiekuńczej,
  4. Obowiązki wychowawcy grupy,
  5. Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku,
  6. Turystyka i krajoznawstwo,
  7. Zajęcia kulturalno – oświatowe,
  8. Zajęcia praktyczno – techniczne,
  9. Prace społecznie użyteczne,
  10. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku.