• 34 366 30 51 do 55, MAIL: biuro(małpa)kursownia.com.pl

Tag Archive szkoloenie

Kierownik wycieczek szkolnych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, z dnia 8 listopada 2001r.  (Dz.U. nr 135, poz.1516, 10539) w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, szczegółowo przedstawia warunki na jakich tego typu placówki mogą organizować dla swoich wychowanków i uczniów różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki.

Jeden z zapisów wyżej cytowanego Rozporządzenia wskazuje na wymagania jakie spełniać musi kierownik wycieczki, wyznaczany przez dyrektora szkoły spośród pracowników pedagogicznych o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki

„Podróżować to tyle co żyć”
H. Ch. Andersen

Ukończenie specjalnie przygotowanego kursu dla kierowników wycieczek szkolnych pozwala na nabycie odpowiednich kwalifikacji i pełnienie funkcji kierownika na wycieczce szkolnej

Kurs dla kierowników wycieczek szklonych realizowany jest w ciągu 6 godzin dydaktycznych, a jego program obejmuje następujące zagadnienia:

  • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczek szkolnych
  • Obowiązki kierownika wycieczek- przepisy prawne
  • Formy i organizacja krajoznawstwa i turystyki
  • Programowanie i dokumentowanie wycieczek szkolnych
  • Zasady udzielania pierwszej pomocy oraz alarmowania i wzywania pomocy

Wszystkich chętnych zapraszamy do wypełniania formularza zgłoszeniowego oraz o potwierdzenie swojego udziału
po przez wpłatę na konto 200,00 zł na konto: Idea Bank:   58 1950 0001 2006 0006 9816 0002 .
Realizując wpłaty na nasz rachunek bankowy prosimy o dopisek informujący o przedmiocie wpłaty (nazwa kursu, numer faktury proforma).