• 34 366 30 51 do 55, MAIL: biuro(małpa)kursownia.com.pl

Tag Archive kursy

Kurs kierownika kolonijnego

Rusza kolejna edycja kursu kandydatów na kierownika kolonijnego w Częstochowie lub w Katowicach wszystkich chętnych zapraszamy do wypełniania formularza zgłoszeniowego oraz o potwierdzenie swojego udziału po przez wpłatę na konto 200,00 zł na konto: Idea Bank:   58 1950 0001 2006 0006 9816 0002
Realizując wpłaty na nasz rachunek bankowy prosimy o dopisek informujący o przedmiocie wpłaty (nazwa kursu, numer faktury proforma).

Placówką wypoczynku kieruje nauczyciel, czynny instruktor harcerski od stopnia podharcmistrza włącznie lub inna osoba posiadająca co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo – wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej, spełniająca dodatkowo następujące warunki:

1. ukończony 18 rok życia,
2. co najmniej średnie wykształcenie*,
3. posiadać odpowiednie warunki zdrowotne,
4.predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą,
5. ukończony kurs dla kierowników placówek wypoczynku.

* wyjątek stanowią instruktorzy harcerscy od stopnia przewodnika, w placówkach wypoczynku prowadzonych przez organizację harcerskie Kurs dla kierowników realizowany jest w formie 10 godzinnego seminarium i odbywa się w jeden dzień.

Cena kursu: 200 zł

Kurs pedagogiczny Instruktor praktycznej nauki zawodu ON-LINE

Kurs przygotuje Cię do samodzielnego planowania i organizowania pracy związanej z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu dla uczniów i młodocianych pracowników dzięki wykorzystaniu niezbędnej wiedzy z dziedziny psychologii i pedagogiki.

Kurs trwa 48 godzin i składa się z następujących części:

Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy 5
Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się” 8
Metodyka praktycznej nauki zawodu 27
Umiejętności dydaktyczne 8

Po ukończeniu kursu uczestnik:

  • samodzielnie poszukuje nowych rozwiązań w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu,
  • wykorzystuje zdobytą wiedzę psychologiczną, pedagogiczną i metodologiczną w procesie kształcenia zawodowego,
  • potrafi planować proces tworzenia własnego warsztatu pracy pedagogicznej,
  • posiada potrzebę ustawicznego doskonalenia,

Uzyskany dokument:

Absolwenci kursu otrzymają dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia praktycznej nauki zawodu z uczniami i młodocianymi pracownikami realizującymi program nauczania danego zawodu w zakładach pracy bądź w rzemiośle. Wydajemy uczestnikom kursu zaświadczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych zgodnie z zatwierdzonym przez Kuratora Oświaty programem.

Wymagania do zapisu zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2019 poz. 391)

  • pełnoletność,
  • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa,
  • mikrofon/słuchawki.
Cena:
700 zł
Czas trwania:
48 godzin
Tryb nauczania:
Online

Wszystkich chętnych zapraszamy do wypełniania formularza zgłoszeniowego oraz o potwierdzenie swojego udziału
po przez wpłatę na konto 700,00 zł na konto:  BOŚ BANK: 58 1950 0001 2006 0006 9816 0002 .
Realizując wpłaty na nasz rachunek bankowy prosimy o dopisek informujący o przedmiocie wpłaty (nazwa kursu, numer faktury proforma).

ZAPISZ SIĘ NA KURS