• 34 366 30 51 do 55, MAIL: biuro(ma艂pa)kursownia.com.pl

Kurs doskonal膮cy dla kwalifikowanych pracownik贸w ochrony fizycznej

Zakres kszta艂cenia

Kurs doskonal膮cy pracownik贸w ochrony fizycznej obejmuje doskonalenie umiej臋tno艣ci teoretycznych i praktycznych w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomo艣ci przepis贸w prawa zwi膮zanych z wykonywaniem ochrony os贸b i mienia. Kurs ko艅czy si臋 wydaniem Za艣wiadczenia o uko艅czeniu kursu, kt贸re uprawnia uczestnika kursu do przed艂u偶enia wpisu na li艣cie kwalifikowanych pracownik贸w ochrony fizycznej w trybie okre艣lonym ustaw膮 z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie os贸b i mienia.

Obowi膮zek ustawowy

 1. Przedstawienie aktualnego stanu prawnego w zakresie:
 2. ustawy o ochronie os贸b i mienia;
 3. ustawy o broni i amunicji;
 4. uprawnie艅 kwalifikowanych pracownik贸w ochrony fizycznej z uwzgl臋dnieniem u偶ycia i wykorzystania 艣rodk贸w
 5. przymusu bezpo艣redniego lub broni palnej;
 6. odpowiedzialno艣ci karnej kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej;
 7. odpowiedzialno艣ci cywilnej kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.
 8. Tematyka okre艣lona w pkt I w minimalnym 艂膮cznym wymiarze 4 godzin jest realizowana w formie wyk艂ad贸w.
 9. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w zakresie:
 10. zasad udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadkach zranie艅 b膮d藕 krwawie艅 t臋tniczych i 偶ylnych, z艂ama艅
 11. ko艣ci, oparze艅, pora偶enia przedmiotem przeznaczonym do obezw艂adniania os贸b za pomoc膮 energii elektrycznej lub omdle艅;
 12. praktycznego opatrywania ran postrza艂owych, unieruchamiania ko艅czyn, wykonywania sztucznego oddychania i po艣redniego masa偶u serca, u偶ycia automatycznego defibrylatora zewn臋trznego AED.
 13. Tematyka okre艣lona w pkt II w minimalnym 艂膮cznym wymiarze 8 godzin jest realizowana w formie wyk艂ad贸w i zaj臋膰 praktycznych.

III. Wyszkolenie strzeleckie w zakresie:

 1. zasad bezpiecznego pos艂ugiwania si臋 i obchodzenia z broni膮 oraz zasad bezpiecznego zachowania si臋 na strzelnicy;
 2. technik i postaw strzeleckich;
 3. strzelania z pistoletu, rewolweru, pistoletu maszynowego, karabinka, strzelby g艂adkolufowej.
 4. Tematyka okre艣lona w pkt III w minimalnym 艂膮cznym wymiarze 12 godzin jest realizowana w formie zaj臋膰 praktycznych.
 5. Samoobrona i techniki interwencyjne w zakresie:
 6. postawy i poruszania si臋 w walce;
 7. technik wyprowadzania uderze艅 i kopni臋膰 oraz sposob贸w ich blokowania;
 8. pad贸w i przewrot贸w w walce wr臋cz;
 9. sprowadzania do parteru z wykorzystaniem: podci臋膰, chwyt贸w za g艂ow臋 lub nogi;
 10. chwyt贸w transportowych 鈥 d藕wigni na stawy ko艅czyn g贸rnych;
 11. uwalniania si臋 z chwyt贸w, obchwyt贸w i dusze艅;
 12. miejsc wra偶liwych na ciele cz艂owieka i sposob贸w obezw艂adniania;
 13. technik zak艂adania kajdanek i obszukiwania os贸b;
 14. pos艂ugiwania si臋 pa艂k膮 s艂u偶bow膮;
 15. technik stosowania chemicznych 艣rodk贸w obezw艂adniaj膮cych w postaci r臋cznych miotaczy substancji obezw艂adniaj膮cych
 16. oraz pos艂ugiwania si臋 przedmiotem przeznaczonym do obezw艂adniania os贸b za pomoc膮 energii elektrycznej;
 17. technik usuwania z pojazdu osoby stawiaj膮cej op贸r;
 18. obrony przed atakami no偶em i niebezpiecznymi przedmiotami;
 19. obrony przed zagro偶eniem broni膮 paln膮;
 20. 1podstawowych technik pos艂ugiwania si臋 broni膮 w walce.

Tematyka okre艣lona w pkt IV w minimalnym 艂膮cznym wymiarze 16 godzin jest realizowana w formie zaj臋膰 praktycznych.

Forma, miejsce realizacji i koszt kursu

 • Terminy: do ustalenia z klientem lub grup膮 zainteresowanych
 • Miejsce kursu: Cz臋stochowa, Katowice na zlecenie dowolne miejsce w Polsce
 • Koszt uczestnictwa: cena promocyjna 350,00 z艂 brutto.

Zapraszamy do z艂o偶enia swojego zg艂oszenia poprzez formularz zg艂oszeniowy na dole strony:

Opis kursu

Kurs realizowany jest w ramach dzia艂alno艣ci o艣wiatowej (zgodnie z przepisami wydanymi na 聽art. 38b ust. 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie os贸b i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099, z 2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 65)

 • Czas trwania kursu wynosi 40 godzin dydaktycznych.
 • Kurs mo偶na odby膰 w trybach: dziennym, weekendowym
 • Kurs ko艅czy si臋 wydaniem Za艣wiadczenia o uko艅czeniu kursu, kt贸re uprawnia uczestnika kursu do przed艂u偶enia wpisu na li艣cie kwalifikowanych pracownik贸w ochrony fizycznej w trybie okre艣lonym ustaw膮 z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie os贸b i mienia.

Wymagania od uczestnik贸w

 • posiadanie aktualnego wpisu na list臋 kwalifikowanych pracownik贸w ochrony fizycznej.

Procedura uzyskania wpisu na list臋 kwalifikowanych pracownik贸w ochrony fizycznej obejmuje:

 1. uko艅czenie przedmiotowego kursu,
 2. odbycie badania lekarskiego i psychologicznego oraz uzyskanie orzecze艅 lekarskich stwierdzaj膮cych zdolno艣膰 fizyczn膮 i psychiczn膮 do wykonywania zada艅 kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 3. wyst膮pienie do komendanta wojew贸dzkiego Policji z pisemnym wnioskiem o dokonanie wpisu na list臋 kwalifikowanych pracownik贸w ochrony fizycznej oraz dokonanie op艂aty skarbowej za wydanie za艣wiadczenia o wpisie.

 

Tomasz

Kurs pedagogiczny Instruktor praktycznej nauki zawodu

Wszystkich, kt贸rzy zastanawiali si臋 nad nauczaniem i posiadaniem w swoim zak艂adzie praktykant贸w, zapraszamy na kurs pedagogiczny dla instruktor贸w praktycznej nauki zawodu.

Kurs trwa 80 godzin i sk艂ada si臋 z dw贸ch cz臋艣ci (teoretycznej 70 godzin i cz臋艣ci praktycznej 10 godzin), ko艅czy go egzamin wewn臋trzny.

„Praktykant dzi艣 to w przysz艂o艣ci dobry pracownik.”

Zaj臋cia edukacyjne z zakresu psychologii, 25 godzin (Wyk艂ady i 膰wiczenia) :

 • psychologia rozwojowa dzieci i m艂odzie偶y w wieku szkolnym,
 • czynniki sprzyjaj膮ce i hamuj膮ce rozw贸j cz艂owieka,
 • metody nauczania,
 • konflikty w grupie, sposoby rozwi膮zywania, kierowanie oraz wykorzystywania,
 • role grupowe i indywidualne poszczeg贸lnych os贸b w grupach,
 • komunikacja i umiej臋tno艣膰 wykorzystywania mowy w procesach nauczania.

Zaj臋cia edukacyjne z zakresu pedagogiki, 15 godzin (Wyk艂ady i 膰wiczenia):

 • praktyczna nauka zawodu, jako element kszta艂cenia zawodowego,
 • potrzeby, zainteresowania i 艣rodowisko spo艂eczne ucznia,
 • wsp贸艂praca z rodzicami i szko艂膮,
 • kierowania procesami dydaktycznymi i wychowawczymi,
 • sytuacje wychowawcze w toku nauczania zawodu4

Zaj臋cia edukacyjne z zakresu metodyki, 30 godzin (Wyk艂ady i 膰wiczenia):

 • bezpiecze艅stwo i higiena pracy w trakcie nauczania praktycznej nauki zawodu,
 • cele kszta艂cenia i budowanie planu dzia艂a艅 edukacyjnych,
 • dob贸r odpowiednich metod i form nauczania oraz realizacja cel贸w kszta艂cenia,
 • kszta艂towanie umiej臋tno艣ci praktycznych,
 • kszta艂towanie umiej臋tno艣ci uczenia si臋 przez ca艂e 偶ycie,
 • ocenianie osi膮gni臋膰 edukacyjnych ucznia

Praktyka metodyczna, 10 godzin (Zaj臋cia praktyczne):

 • bezpiecze艅stwo i higiena pracy w trakcie realizacji zaj臋膰 praktycznych- instrukta偶 stanowiskowy,
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania praktycznej nauki zawodu,
 • obserwacja zaj臋膰 praktycznej nauki zawodu prowadzonej przez innych instruktor贸w lub nauczycieli,
 • om贸wienie i analiza pracy w艂asnej oraz jej efekt贸w, a tak偶e pracy uczni贸w po obserwowanych zaj臋ciach.

Wymagania dla opiekun贸w praktyki zawodowej organizowanej u pracodawc贸w lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych( dotyczy pracodawc贸w lub osoby przez nie wyznaczone) to:

 • uko艅czony 18 rok 偶ycia
 • minimum wykszta艂cenie zawodowe

Wymagania dla instruktor贸w praktycznej nauki zawodu to:

 • uko艅czony 18 rok 偶ycia
 • co najmniej tytu艂 mistrza w zawodzie, kt贸rego b臋d膮 naucza膰, lub w zawodzie wchodz膮cym w zakres zawodu, kt贸rego b臋d膮 naucza膰;

Uczestnicy kursu niemaj膮cy tytu艂u mistrza w zawodzie:

 • uko艅czony 18 rok 偶ycia
 • 艣wiadectwo dojrza艂o艣ci technikum lub szko艂y r贸wnorz臋dnej albo 艣wiadectwo uko艅czenia szko艂y policealnej lub dyplom uko艅czenia szko艂y pomaturalnej lub policealnej i tytu艂 zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, kt贸rego b臋d膮 naucza膰, oraz co najmniej trzyletni sta偶 pracy w zawodzie, kt贸rego b臋d膮 naucza膰,
 • 艣wiadectwo dojrza艂o艣ci liceum zawodowego i tytu艂 robotnika wykwalifikowanego lub r贸wnorz臋dny w zawodzie, kt贸rego b臋d膮 naucza膰 oraz co najmniej czteroletni sta偶 pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytu艂u zawodowego
 • 艣wiadectwo dojrza艂o艣ci liceum og贸lnokszta艂c膮cego, liceum technicznego, technikum kszta艂c膮cego w innym zawodzie ni偶 ten, kt贸rego b臋d膮 naucza膰, lub 艣redniego studium zawodowego i tytu艂 robotnika wykwalifikowanego lub r贸wnorz臋dny w zawodzie, kt贸rego b臋d膮 naucza膰, oraz co najmniej sze艣cioletni sta偶 pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytu艂u zawodowego,
 • dyplom uko艅czenia studi贸w wy偶szych na kierunku (specjalno艣ci) odpowiednim dla zawodu, kt贸rego b臋d膮 naucza膰, oraz co najmniej trzyletni sta偶 pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom uko艅czenia studi贸w wy偶szych na innym kierunku (specjalno艣ci) oraz co najmniej sze艣cioletni sta偶 pracy w zawodzie, kt贸rego b臋d膮 naucza膰.

Wszystkich ch臋tnych zapraszamy do wype艂niania formularza zg艂oszeniowego oraz o potwierdzenie swojego udzia艂u
po przez wp艂at臋 na konto 700,00 z艂 na konto: BO艢 BANK: 38 1540 1014 2101 7586 6541 0001 .
Realizuj膮c wp艂aty na nasz rachunek bankowy prosimy o dopisek informuj膮cy o przedmiocie wp艂aty (nazwa kursu, numer faktury proforma).

 

ZAPISZ SI臉 NA KURS

 

Tomasz
Back To Top