• 34 366 30 51 do 55, MAIL: biuro(małpa)kursownia.com.pl

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”. Jest to szkolenie obowiązkowe również dla nauczycieli przysposobienia obronnego i studiujących na kierunku „Edukacja dla bezpieczeństwa”.

Zakres szkolenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2009 r.). Obejmuje 30 godzin (13 teoretycznych i 17 praktycznych) i jest realizowanych w trakcie jednego weekendu. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Na podstawie wyniku egzaminu organizator wystawia odpowiednie zaświadczenie uprawniające do prowadzenie zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa (na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli – Dz. U. Nr 50, poz. 400; Kwalifikacje: prowadzenie zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa).

Cele ogólne szkolenia:
Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy niezbędnych do przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy.

Program szkolenia:
1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
2. Wezwanie pomocy
3. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
4. Poszkodowany nieprzytomny
5. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
6. Zadławienia
7. Urazy i skutki urazów
8. Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran
powierzchniowych
9. Wstrząs – zasady postępowania przeciwwstrząsowego
10. Unieruchomienie złamanie i zwichnięcie
11. Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania
12. Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego
13. Zatrucia
14. Wsparcie psychiczne poszkodowanego
15. Ewakuacja ze strefy zagrożenia
16. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych

Szkolenie poprowadzą:
– pielęgniarki, ratownicy medyczni, lekarze, psycholodzy
Cena szkolenia: 450 PLN
Miejsce szkolenia: Sosnowiec, marzec 2016

Zapisz się na szkolenie:

 

Tomasz