• 34 366 30 51 do 55, MAIL: biuro(ma艂pa)kursownia.com.pl

Kurs pedagogiczny Instruktor praktycznej nauki zawodu

Wszystkich, kt贸rzy zastanawiali si臋 nad nauczaniem i posiadaniem w swoim zak艂adzie praktykant贸w, zapraszamy na kurs pedagogiczny dla instruktor贸w praktycznej nauki zawodu.

Kurs trwa 80 godzin i sk艂ada si臋 z dw贸ch cz臋艣ci (teoretycznej 70 godzin i cz臋艣ci praktycznej 10 godzin), ko艅czy go egzamin wewn臋trzny.

„Praktykant dzi艣 to w przysz艂o艣ci dobry pracownik.”

Zaj臋cia edukacyjne z zakresu psychologii, 25 godzin (Wyk艂ady i 膰wiczenia) :

 • psychologia rozwojowa dzieci i m艂odzie偶y w wieku szkolnym,
 • czynniki sprzyjaj膮ce i hamuj膮ce rozw贸j cz艂owieka,
 • metody nauczania,
 • konflikty w grupie, sposoby rozwi膮zywania, kierowanie oraz wykorzystywania,
 • role grupowe i indywidualne poszczeg贸lnych os贸b w grupach,
 • komunikacja i umiej臋tno艣膰 wykorzystywania mowy w procesach nauczania.

Zaj臋cia edukacyjne z zakresu pedagogiki, 15 godzin (Wyk艂ady i 膰wiczenia):

 • praktyczna nauka zawodu, jako element kszta艂cenia zawodowego,
 • potrzeby, zainteresowania i 艣rodowisko spo艂eczne ucznia,
 • wsp贸艂praca z rodzicami i szko艂膮,
 • kierowania procesami dydaktycznymi i wychowawczymi,
 • sytuacje wychowawcze w toku nauczania zawodu4

Zaj臋cia edukacyjne z zakresu metodyki, 30 godzin (Wyk艂ady i 膰wiczenia):

 • bezpiecze艅stwo i higiena pracy w trakcie nauczania praktycznej nauki zawodu,
 • cele kszta艂cenia i budowanie planu dzia艂a艅 edukacyjnych,
 • dob贸r odpowiednich metod i form nauczania oraz realizacja cel贸w kszta艂cenia,
 • kszta艂towanie umiej臋tno艣ci praktycznych,
 • kszta艂towanie umiej臋tno艣ci uczenia si臋 przez ca艂e 偶ycie,
 • ocenianie osi膮gni臋膰 edukacyjnych ucznia

Praktyka metodyczna, 10 godzin (Zaj臋cia praktyczne):

 • bezpiecze艅stwo i higiena pracy w trakcie realizacji zaj臋膰 praktycznych- instrukta偶 stanowiskowy,
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania praktycznej nauki zawodu,
 • obserwacja zaj臋膰 praktycznej nauki zawodu prowadzonej przez innych instruktor贸w lub nauczycieli,
 • om贸wienie i analiza pracy w艂asnej oraz jej efekt贸w, a tak偶e pracy uczni贸w po obserwowanych zaj臋ciach.

Wymagania dla opiekun贸w praktyki zawodowej organizowanej u pracodawc贸w lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych( dotyczy pracodawc贸w lub osoby przez nie wyznaczone) to:

 • uko艅czony 18 rok 偶ycia
 • minimum wykszta艂cenie zawodowe

Wymagania dla instruktor贸w praktycznej nauki zawodu to:

 • uko艅czony 18 rok 偶ycia
 • co najmniej tytu艂 mistrza w zawodzie, kt贸rego b臋d膮 naucza膰, lub w zawodzie wchodz膮cym w zakres zawodu, kt贸rego b臋d膮 naucza膰;

Uczestnicy kursu niemaj膮cy tytu艂u mistrza w zawodzie:

 • uko艅czony 18 rok 偶ycia
 • 艣wiadectwo dojrza艂o艣ci technikum lub szko艂y r贸wnorz臋dnej albo 艣wiadectwo uko艅czenia szko艂y policealnej lub dyplom uko艅czenia szko艂y pomaturalnej lub policealnej i tytu艂 zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, kt贸rego b臋d膮 naucza膰, oraz co najmniej trzyletni sta偶 pracy w zawodzie, kt贸rego b臋d膮 naucza膰,
 • 艣wiadectwo dojrza艂o艣ci liceum zawodowego i tytu艂 robotnika wykwalifikowanego lub r贸wnorz臋dny w zawodzie, kt贸rego b臋d膮 naucza膰 oraz co najmniej czteroletni sta偶 pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytu艂u zawodowego
 • 艣wiadectwo dojrza艂o艣ci liceum og贸lnokszta艂c膮cego, liceum technicznego, technikum kszta艂c膮cego w innym zawodzie ni偶 ten, kt贸rego b臋d膮 naucza膰, lub 艣redniego studium zawodowego i tytu艂 robotnika wykwalifikowanego lub r贸wnorz臋dny w zawodzie, kt贸rego b臋d膮 naucza膰, oraz co najmniej sze艣cioletni sta偶 pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytu艂u zawodowego,
 • dyplom uko艅czenia studi贸w wy偶szych na kierunku (specjalno艣ci) odpowiednim dla zawodu, kt贸rego b臋d膮 naucza膰, oraz co najmniej trzyletni sta偶 pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom uko艅czenia studi贸w wy偶szych na innym kierunku (specjalno艣ci) oraz co najmniej sze艣cioletni sta偶 pracy w zawodzie, kt贸rego b臋d膮 naucza膰.

Wszystkich ch臋tnych zapraszamy do wype艂niania formularza zg艂oszeniowego oraz o potwierdzenie swojego udzia艂u
po przez wp艂at臋 na konto 700,00 z艂 na konto: BO艢 BANK: 38 1540 1014 2101 7586 6541 0001 .
Realizuj膮c wp艂aty na nasz rachunek bankowy prosimy o dopisek informuj膮cy o przedmiocie wp艂aty (nazwa kursu, numer faktury proforma).

 

ZAPISZ SI臉 NA KURS

 

Tomasz
Back To Top ooter(); ?>