• 34 366 30 51 do 55, MAIL: biuro(małpa)kursownia.com.pl

Kurs doskonalący dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Zakres kształcenia

Kurs doskonalący pracowników ochrony fizycznej obejmuje doskonalenie umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia. Kurs kończy się wydaniem Zaświadczenia o ukończeniu kursu, które uprawnia uczestnika kursu do przedłużenia wpisu na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w trybie określonym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

Obowiązek ustawowy

 1. Przedstawienie aktualnego stanu prawnego w zakresie:
 2. ustawy o ochronie osób i mienia;
 3. ustawy o broni i amunicji;
 4. uprawnień kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej z uwzględnieniem użycia i wykorzystania środków
 5. przymusu bezpośredniego lub broni palnej;
 6. odpowiedzialności karnej kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej;
 7. odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.
 8. Tematyka określona w pkt I w minimalnym łącznym wymiarze 4 godzin jest realizowana w formie wykładów.
 9. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w zakresie:
 10. zasad udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadkach zranień bądź krwawień tętniczych i żylnych, złamań
 11. kości, oparzeń, porażenia przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej lub omdleń;
 12. praktycznego opatrywania ran postrzałowych, unieruchamiania kończyn, wykonywania sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca, użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.
 13. Tematyka określona w pkt II w minimalnym łącznym wymiarze 8 godzin jest realizowana w formie wykładów i zajęć praktycznych.

III. Wyszkolenie strzeleckie w zakresie:

 1. zasad bezpiecznego posługiwania się i obchodzenia z bronią oraz zasad bezpiecznego zachowania się na strzelnicy;
 2. technik i postaw strzeleckich;
 3. strzelania z pistoletu, rewolweru, pistoletu maszynowego, karabinka, strzelby gładkolufowej.
 4. Tematyka określona w pkt III w minimalnym łącznym wymiarze 12 godzin jest realizowana w formie zajęć praktycznych.
 5. Samoobrona i techniki interwencyjne w zakresie:
 6. postawy i poruszania się w walce;
 7. technik wyprowadzania uderzeń i kopnięć oraz sposobów ich blokowania;
 8. padów i przewrotów w walce wręcz;
 9. sprowadzania do parteru z wykorzystaniem: podcięć, chwytów za głowę lub nogi;
 10. chwytów transportowych – dźwigni na stawy kończyn górnych;
 11. uwalniania się z chwytów, obchwytów i duszeń;
 12. miejsc wrażliwych na ciele człowieka i sposobów obezwładniania;
 13. technik zakładania kajdanek i obszukiwania osób;
 14. posługiwania się pałką służbową;
 15. technik stosowania chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających
 16. oraz posługiwania się przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;
 17. technik usuwania z pojazdu osoby stawiającej opór;
 18. obrony przed atakami nożem i niebezpiecznymi przedmiotami;
 19. obrony przed zagrożeniem bronią palną;
 20. 1podstawowych technik posługiwania się bronią w walce.

Tematyka określona w pkt IV w minimalnym łącznym wymiarze 16 godzin jest realizowana w formie zajęć praktycznych.

Forma, miejsce realizacji i koszt kursu

 • Terminy: do ustalenia z klientem lub grupą zainteresowanych
 • Miejsce kursu: Częstochowa, Katowice na zlecenie dowolne miejsce w Polsce
 • Koszt uczestnictwa: cena promocyjna 350,00 zł brutto.

Zapraszamy do złożenia swojego zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy na dole strony:

Opis kursu

Kurs realizowany jest w ramach działalności oświatowej (zgodnie z przepisami wydanymi na  art. 38b ust. 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099, z 2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 65)

 • Czas trwania kursu wynosi 40 godzin dydaktycznych.
 • Kurs można odbyć w trybach: dziennym, weekendowym
 • Kurs kończy się wydaniem Zaświadczenia o ukończeniu kursu, które uprawnia uczestnika kursu do przedłużenia wpisu na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w trybie określonym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

Wymagania od uczestników

 • posiadanie aktualnego wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Procedura uzyskania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej obejmuje:

 1. ukończenie przedmiotowego kursu,
 2. odbycie badania lekarskiego i psychologicznego oraz uzyskanie orzeczeń lekarskich stwierdzających zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 3. wystąpienie do komendanta wojewódzkiego Policji z pisemnym wnioskiem o dokonanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz dokonanie opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o wpisie.

 

Tomasz
 Back To Top ooter(); ?>